Prosjekter

En god del av den virksomhet som bedrives ved sentret er prosjekter. Det kan være egne prosjektet eller i samarbeid med andre aktører. Vi har to større prosejkter akkurat nå som går over flere år, utbyggingsprosjektet og Interregprosjektet Saemieh saepmesne.

Her finner du mer  info om aktuelle prosjekter ved Saemien Sijte:

Nytt museumsbyggSaemien Sijte planlegger for nye lokaler. Det nye bygget kommer at plasseres på Horjemstangen. Statsbygg er byggherre for prosjektet etter oppdrag fra Kulturdepartementet. Vi ser frem til et nytt, spennende og mer funksjonelt sørsamisk museum og kultursenter. Les mer: http://www.statsbygg.no/Byggeprosjekter/Saemien-Sijte/

Saemieh saepmesne: Prosjektet er et samarbeid mellom Saemien Sijte i Snåsa, Gaaltije- sydsamiskt kulturcentrum i Östersund og Västerbottens museum i Umeå og omfatter hele det sørsamiske området.http://www.samiskarummet.se/

213