Ansatte

Birgitta Fossum
Birgitta Fossum
Stilling: Museumsdirektør
Direktenr.: 94 01 70 20
E-post: [email protected]
Last ned pressefoto

Har siden 2010 vært direktør ved Stiftelsen Saemien Sijte. Birgitta har sine sjøsamiske røtter i Manndalen i Nord-Troms.
Fil. Dr i arkeologi ved Umeå universitet, med samisk forhistorie som spesialfelt. Lang erfaring av arbeid ved museer, universitet og forvaltning.

 

Lisa Dunfjeld aagård
Lisa Dunfjeld-Aagård
Stilling: Konservator / enhetsleder for samlingsforvaltning
Direktenr.: 94 01 70 21
E-post: [email protected]

Lisa er konservator og har det museumsfaglige ansvaret på Saemien Sijte. Hun er utdannet arkeolog, med hovedfag fra Universitetet i Tromsø (2005). Lisa har lang erfaring fra arbeid på museum og i forvaltning.

Susanne Lyngman
Susanne Lyngman
Stilling: Formidler / enhetsleder for publikum
Direktenr.: 94 01 70 22
E-post: [email protected]

Susanne har ansvar for utstillinger, omvisninger og opplegg ved museet, samt museumsbutikken. Susanne har utdanning innen kunst og formidling, og har lang erfaring som formidler ved både Saemien Sijte og andre museer.

Erlend Seljelid
Erlend Seljelid
Stilling: Økonomisjef / enhetsleder for stab
Direktenr.: +47 94 01 70 31
E-post: [email protected]

Erlend er utdannet innen økonomi og administrasjon ved høgskolen i Nord-Trøndelag. Erlend har erfaring fra arbeid innen næringsutvikling og som tidligere økonomisjef i Snåsa kommune.

Erik Norberg
Stilling: Enhetsleder for forskning og prosjekt
Direktenr.: 94 01 70 25
E-post: [email protected]

Erik er Fil. Dr i arkeologi ved Umeå universitet, og har lang erfaring fra arbeid ved universitet, museer og forvaltning.

Nils Ove Gustafsson
Stilling: Museumsteknikker
Direktenr.: 94 01 70 24
E-post: [email protected]

Nils Ove er drifts- og museumsteknikker på museet. Nils Ove har stor kompetanse innen sørsamisk duedtie/håndverk, han har også arbeidet som snekker og handverker. Han arbeider også i deltid på Duodji-institutet.

Anna Liisa Jåma
Anna Liisa Jåma
Stilling: kommunikasjonsrådgiver / prosjekt
Direktenr.: 94 01 70 27
E-post: [email protected]

Anna Liisa er utdannet grafisk designer, og har bachelor i Multimedieteknologi fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har ansvar for Saemien Sijtes kommunikasjon og markedsføring.

 

Ann Kristin Brønstad
Stilling: Butikk og resepsjon
Direktenr.: 94 01 70 30
E-post: [email protected]

Ann Kristin sitter i resepsjonen og museumsbutikken. Hun er utdannet innen økonomi og markedsføring. Det er Ann Kristin du møter når du ringer vårt sentralbord.

213