Ansatte

Birgitta Fossum
Birgitta Fossum
Stilling: Museumsdirektør
Direktenr.: 94 01 70 20
E-post: birgitta.fossum@saemiensijte.no

Har siden 2010 vært direktør ved Stiftelsen Saemien Sijte. Birgitta har sine sjøsamiske røtter i Manndalen i Nord-Troms.
Fil. Dr i arkeologi ved Umeå universitet, med samisk forhistorie som spesialfelt. Lang erfaring av arbeid ved museer, universitet og forvaltning.

Last ned pressefoto

Lisa Dunfjeld aagård
Lisa Dunfjeld-Aagård
Stilling: Konservator / enhetsleder for samlingsforvaltning
Direktenr.: 94 01 70 21
E-post: lisa.dunfjeld-aagard@saemiensijte.no

Lisa er konservator og har det museumsfaglige ansvaret på Saemien Sijte. Hun er utdannet arkeolog, med hovedfag fra Universitetet i Tromsø (2005). Lisa har lang erfaring fra arbeid på museum og i forvaltning.

Susanne Lyngman
Susanne Lyngman
Stilling: Formidler / enhetsleder for publikum
Direktenr.: 94 01 70 22
E-post: susanne.lyngman@saemiensijte.no

Susanne har ansvar for utstillinger, omvisninger og opplegg ved museet, samt museumsbutikken. Susanne har utdanning innen kunst og formidling, og har lang erfaring som formidler ved både Saemien Sijte og andre museer.

Erlend Seljelid
Erlend Seljelid
Stilling: Økonomisjef / enhetsleder for stab
Direktenr.: +47 94 01 70 31
E-post: Erlend.Seljelid@saemiensijte.no

Erlend er utdannet innen økonomi og administrasjon ved høgskolen i Nord-Trøndelag. Erlend har erfaring fra arbeid innen næringsutvikling og som tidligere økonomisjef i Snåsa kommune.

Erik Norberg
Stilling: Enhetsleder for forskning og prosjekt
Direktenr.: 94 01 70 25
E-post: erik.norberg@saemiensijte.no

Erik er Fil. Dr i arkeologi ved Umeå universitet, og har lang erfaring fra arbeid ved universitet, museer og forvaltning.

Nils Ove Gustafsson
Stilling: Museumsteknikker
Direktenr.: 94 01 70 24
E-post: nilsove.gustafsson@saemiensijte.no

Nils Ove er drifts- og museumsteknikker på museet. Nils Ove har stor kompetanse innen sørsamisk duedtie/håndverk, han har også arbeidet som snekker og handverker. Han arbeider også i deltid på Duodji-institutet.

Ann Kristin Brønstad
Stilling: Butikk og resepsjon
Direktenr.: 94 01 70 30
E-post: ann.kristin.bronstad@saemiensijte.no

Ann Kristin sitter i resepsjonen og museumsbutikken. Hun er utdannet innen økonomi og markedsføring. Det er Ann Kristin du møter når du ringer vårt sentralbord.

Anna Liisa Jåma
Stilling: kommunikasjonsrådgiver/prosjektmedarbeider
Direktenr.: 94 01 70 27
E-post: anna.liisa.jama@saemiensijte.no

Anna Liisa er utdannet grafisk designer, og har bachelor i Multimedieteknologi fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har ansvar for Saemien Sijtes kommunikasjon og markedsføring.

 

213