Utstilling
Gusnie soptsestimmie – Et sted for fortellinger
Dine, mine og våre forfedres. Ta vare på dem, behandle dem med respekt og fortell dem videre. Verket er utforskende i kommunikasjon og uttrykk med det samiske som kjerne. I mønsteret dannes møter mellom mennesker, forskjellige kulturer og verdener. En pendling mellom det tydelige og utydelige.
LES MER

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa – midt i hjertet av det sørsamiske området. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

I tillegg til å være et museum er vi et møtested og en arena for aktiviteter.

I Saemien Sijtes museumsbutikk finner du det siste innen samisk litteratur, film og musikk, i tillegg til håndverk og gaveartikler.