Utstilling
Mearan laante gaarvene - Mens landet forsvinner
Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene? Utstillingen viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen. Utstillingen er produsert av Saemien Sijte som en del av jubileumsåret «Tråante 1917-2017». Den ble første gang vist under jubileumsuka i Trondheim.
LES MER

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa i Trøndelag. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

I tillegg til å være et museum er vi et kultursenter – et møtested og en arena for aktiviteter.

Saemien Sijte har en butikk hvor du finner det siste innen samisk litteratur, film og musikk, i tillegg til håndverk og gaveartikler.