Utstilling
Mens landet forsvinner
«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøtet i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?
LES MER

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa – midt i hjertet av det sørsamiske området. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

I tillegg til å være et museum er vi et møtested og en arena for aktiviteter.

Saemien Sijte har en museumsbutikk. Her finner du det siste innen samisk litteratur, film og musikk, i tillegg til håndverk og gaveartikler.