Utstilling
Bente Haarstad: Båatsoe – sørsamisk reindrift
Fotograf Bente Haarstad har fulgt og dokumentert den sørsamiske reindriften i over 15 år. Utstillingen er et resultat av dette mangeårige arbeidet. Bildene tar oss med til kalvmerkingen om sommeren der hele familien bidrar og bor flere uker på sommerboplassen. Vi får også ta del i den mektige vår- og høstflyttingen fra og til vinterbeiter og kalvingsland, samt fra reinslaktingen.
LES MER

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa – midt i hjertet av det sørsamiske området. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

I tillegg til å være et museum er vi et møtested og en arena for aktiviteter.

I Saemien Sijtes museumsbutikk finner du det siste innen samisk litteratur, film og musikk, i tillegg til håndverk og gaveartikler.