Det meste som er skrevet om oss sørsamer gjennom historien, har blitt skrevet av andre. Nå forteller vi vår egen historie. 

 

I hovedutstillingen følger vi sporene etter samisk tilstedeværelse gjennom arkeologiske funn og historiske kilder. I tillegg er vår historie bevart gjennom tradisjoner, joik og muntlige fortellinger. Den sørsamiske kulturen er sterkt levende i dag, den har tilpasset og endret seg gjennom mange århundrer. 

Tidslinja
I utstillingen starter historien da isen smeltet for 14000 år siden. Slik viser vi at vår felles kulturarv, for eksempel bergkunsten, også er en del av samisk forhistorie.
I en tidslinje som starter 12000 år før vår tidsregning forteller vi hvordan samisk identitet, språk og kultur etter hvert vokser frem.  I tidslinja trekker vi fram viktige arkeologiske funn og hendelser helt fram til i dag. 

Gjenstandssamlinga
I vår nye utstilling får vi endelig vise frem vår kulturarv som er bevart i gjenstandssamlingen. Dette er gjenstander fra museets opprinnelige samling, gjenstander som er tilbakeført gjennom prosjektet «Bååstede», og gaver som er gitt til museet i senere tid. 

Vi bruker også digitale virkemidler i formidlingen. Utstillingen er bygd opp slik at man kan nå ut til flere målgrupper, ut fra ulike kunnskapsnivå. Her er det mulig å fordype seg i ulike tema. 

Sørsamisk som hovedspråk
Alle tekster og lydfiler finnes på tre språk; sørsamisk, norsk og engelsk. Sørsamisk er hovedspråket. Det har vært viktig for oss at man både kan se og høre sørsamisk språk i utstillinga.

I utstillinga kan man også oppleve sørsamisk vuelie, joik. Vi har laget en egen lyttestasjon hvor besøkeren kan høre joik fra gamle arkivopptak.

Skapelsesmyten
En rød tråd i utstillingen er den samiske skapelsesmyten som ble nedskrevet av den sørsamiske presten og forfatteren Anders Fjellner (1795-1876). Fjellner er mest kjent for å ha gitt samene et nasjonalepos.
Gjennom skapelsesmyten blir vi påminnet om å ta vare på naturen, også for framtidige generasjoner.

 

 

Bilder fra utstillingen
Trykk på et bilde for bildevisning.

Alle foto: © Aina Bye