Styret

Saemien Sijtes styre består av:

Jarle Jonassen, styreleder
Fransisca Kappfjell Herbst, nestleder

Styremedlemmer:

Paul Bendikk Jåma
Ragnhild Sparrok Larsen
Elin Kristina Jåma (ansatte)

213