Styret

Saemien Sijtes styre består av:

Jarle Jonassen, styreleder
Fransisca Kappfjell Herbst, nestleder

Styremedlemmer:

Nils Joma
Ragnhild Sparrok Larsen
Elen Kristina Utsi (ansatte)

Varamedlemmer:

Anna Krihke Renander
Gustav Kant
Brita Sandvik Wilks
Anna Liisa Jåma (ansatte)

213