Samlingene

Allerede fra begynnelsen var dokumentasjonen av sørsamiske forhold en veldig viktig del av Saemien Sijtes virksomhet, og man satte tidlig i gang og dokumentere tradisjonsbæreres kunnskaper om kulturminner, levemåte, tradisjon og språk.

I perioden 1985 – 1989 ble det i regi av Saemien Sijte gjennomført et prosjekt: «Sørsamisk kulturminneregistreringsprosjekt». Det ble da samlet inn dokumentasjon og gjort kartfesting av cirka 3100 kulturminner i sørsamisk område (fra Rana kommune i nord til Rendalen kommune i sør). Materialet består registreringsskjemaer, foto og intervjumateriale.


Kulturhistoriske samlinger

Saemien Sijtes gjenstandssamling består av cirka 750 gjenstander. Hoveddelen av samlinga er donasjoner til Saemien Sijte. Saemien Sijte fikk tilbakeført ca. 160 gjenstader fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum gjennom tilbakeføringsprosjektet Bååstede. Saemien Sijte har en fotosamling på av cirka 2500 bilder. De fleste fotografiene er digitaliserte og tilgjengelig for publikum gjennom Digitalt museum.

En viktig del av arbeidet med fotosamlingen er å identifisere personene på fotografiene. Saemien Sijte bistår også andre museer, institusjoner og enkeltpersoner med å identifisere personer på gamle fot

I forbindelse med prosjektet «Digitalisering av lydbånd med sørsamisk tekst og tema» fikk Saemien Sijte i 2009 digitalisert lydkassetter, micro-kassetter og diverse lydbånd. Materialet består av diverse radioopptak, intervjuer og undervisningsmateriell.

Saemien Sijtes kulturhistoriske arkiv består av blant annet kulturminneregistreringer, avisutklipp og intervjumateriale. Arkivsamlinga oppstod allerede da kulturforeninga startet i 1964.


Bibliotek og boksamling

Biblioteket består av bøker som museet har fått fra private givere, men også bøker som museet har kjøpt inn selv. Saemien Sijte fikk i 2004 en boksamling i gave av Kjell Haarstad og i 2008 overrakte Bjørn Aarsets store deler av sin boksamling til museet.

Bygningsvern

1979 kjøpte Saemien Sijte et stabbur som hadde tilhørt John Eliassen i Gressåmoen. Stabburet ble restaurert i 1980 og vedlikeholdes på stedet. I tilknytting til buret er også et røykhus. Dette ble rekonstruert i 2007.

I 1988 ble et bur i Arvasslia, Lierne, ivaretatt. Buret ble restaurert og satt opp på Saemien Sijte sitt uteområde i 1995.

 

213