Prosjekt eller forskning med oss?

En stor del av Saemien Sijtes virksomhet drives av prosjekt og forskning som er relevant for det sørsamiske samfunnet på de områder vi innehar kompetanse.

Vi prioriterer prosjekter og forskning som er initiert av personer fra det samiske samfunnet. Vi driver egne prosjekter og forskning, samt deltar i samarbeidsprosjekter og forskning med andre institusjoner, organisasjoner eller personer.
Saemien Sijtes forutsetning for å delta i prosjekter er at vi blir ansett som en likeverdig partner og har innflytelse i de prosjektene og forskningen vi inngår.

Ønsker du eller din institusjon et samarbeidsprosjekt med oss? Kontakt oss i god tid, kanskje kan vi gjøre en søknad sammen der vi kan få utført noe riktig bra.

Kontakt:

Direktenr.: 940 17 025
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
213