Tilgjengelighet

Saemien Sijte fyller kravene til tilgjengelighet/universell utforming på de aller fleste områder. Bygget ligger på et plan. Trinnfri inngang. Det er ledelinjer fra inngangsdør til resepsjon.

Det er gjesteparkering og snuplass for buss med gruslagt gangvei ca 60 meter fra hovedinngang. Grusveien kan være utfordrende for enkelte rullestoler. Kontakt resepsjon på telefon 741 38000 for bistand.

Uteområdet har gruslagte gangveier.

RULLESTOL og HC-PARKERING

Det er egen HC-parkering på hovedparkeringsplass.
Har du behov for transport helt til døra, kan du benytte personalinngang. Døra er låst, bruk ringeklokke eller ring oss på telefon 741 38000.

TOALETT og STELLEROM
Vi har kjønnsnøytrale stellerom og toaletter som er tilrettelagt for deg med funksjonsnedsettelse.


HUND /DYR
Det er ikke tillatt til å ha med hund i museet. Hunden kan være med på uteområdet.
Servicehunder er selvfølgelig tillatt.

EKSTRA BEHOV
Ta gjerne kontakt med oss på forhånd slik at vi kan tilrettelegge besøket på best mulig måte
Ring oss på tlf: 741 38000 eller epost: [email protected]

213