Kulturforeningen Saemien Sijte

Kulturforeningen Saemien Sijte er en frivillig forening som er åpen for alle, med formål om å drive med fremtidsrettet kulturaktivitet som styrker samisk identitet og felleskapssfølelse, samt støtter og fremmer Stiftelsen Saemien Sijte sitt arbeid. De fleste av medlemmene er samer, eller har tilknytning til og interesse for det sørsamiske miljøet.


Den 29. februar i 1964 ble det holdt et møte i Snåsa herredshus for å ta opp spørsmålet om å starte en forening med formål om å realisere et sametun med sørsamiske samlinger. I forkant av møtet hadde Anselm Jåma, Anders Fjellheim, Kaare G. Krogstad og Kjell Bardal sendt innbydelse og program til mange samiske hjem og andre med interesse for sørsamisk kultur i Hedmark, Nordland, Sør- og NordTrøndelag.

45 personer tegnet seg som medlemmer under stiftelsesmøtet på Turistheimen samme dag. I paragraf 1. stod det slik:

“Sørsamiske samlinger er eit lag som har til føremål å realisere planen om Saemien Sijte (Samisk museum og samlingsplass) i Snåsa med samlinger av sørsamiske bruksting, husbunad, redskaper og verktøy, handverksarbeid, drakter og andre ting av kulturell og historisk interesse som kan gi et bilde av samisk liv og historie. Saemien Sijte skal være samlings- og møteplass for samene i Midt-Norge.

Jonar Jåma ble valgt som første formann. De andre i styret var Johs. Gåsmo, Elsa Jåma, P. Jæger Leirvik, med vararepresentanter: Martha Jåma, Kjell Bardal og Per N. Joma.
 
 
Stiftelse og forening
I år 2005-2006 ble Saemien Sijte omorganisert og delt opp i en kulturforening og en stiftelse. Stiftelsen Saemien Sijte fikk ansvar for det museale: daglig drift av virksomheten, være arbeidsgiver for de ansatte og eier av bygget. Kulturforeningen eier biblioteksbøker og utstillingsforemål som er anskaffet før stiftelsen ble opprettet. Medlemmene har to plasser i styret for Stiftelsen Saemien Sijte.
 
Kulturforeningen Saemien Sijte er en åpen forening for alle som er interessert i eller nysgjerrig på samisk kultur og historie i grenseoverskridende sørsamisk område. Foreningen fungerer også som en venneforening til Stiftelsen Saemien Sijte. Kulturforeningen skal blant annet komme med ideer og ønsker til stiftelsens virksomhet.


Kontaktinfo kulturforeningen:
[email protected]

Årsmedlemskap voksen: 250,- pr. person
Årsmedlemskap barn: 50,- pr. person

VIPPS: #573276
 
213