Sørsamer – landskap og historie

Les mer om hva som har skjedd og skjer videre i prosjektet her:  Arets som varit och något om vad som händer framöver!

”Sørsamer – landskap og historie” er et Interreg-prosjekt som foregår i perioden 2012-2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Gaaltije i Östersund, Västerbottens museum, Saemien Sijte på Snåsa og Sijti Jarnge i Hattfjelldal. Prosjektet omfatter hele det sørsamiske området.

Prosjektet skal dokumentere og synliggjøre det sørsamiske kulturlandskapet og menneskets tilstedeværelse i landskapet.  Vi håper å få ny og økt kunnskap om den sørsamiske historien gjennom tolkning og analyse av innsamlet historisk og arkeologisk materiale.

Vi skal arbeide med arkivstudier, intervjuer, kulturminnesregistrering og arkeologiske undersøkelser. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med lokalbefolkning, reinbeitedistrikt og sameforeninger.

Kontakt prosjektleder Erik Norberg: Direktenr.: 94 01 70 25 E-post: [email protected]

Eller Therese Hellqvist: Direktenr.: 94 01 70 26 E-post: [email protected]

Følg prosjektet på facebook.

Les mer om prosjektet Saemieh Saepmesne

213