Nytt museumsbygg

Akkurat nå har vi et stort fokus på det nye museumsbygget som er under bygging på Horjemstangen ved Snåsavatnet i Snåsa.

saemien sijte; nytt bygg; tyinarkitekter

Etter at det ble satt av en startbevilgning gjennom statsbudsjettet for 2019, ble det endelig klarsignal for byggestart på Horjemstangen. Det nye bygget skal stå ferdig andre halvdel av 2021.

Nye tegninger
Tegninger og planer for det nye bygget er ferdig. Det er detaljplanlegging og innhold, slik som ny basisutstilling som får hovedfokus fremover.
Det nye bygget er tegnet av Tyin tegnestue arkitekter fra Trondheim. Tegningene var ferdige i 2017 etter en nedskalering fra 3366 til 1600 kvm brutto. Her får vi større og bedre museums- og kultursenterfunksjoner med utstillingsarealer, museumsmagasiner, verksteder, bibliotek, kafé/restaurant og museumsbutikk samt et stort uteareale til mangfoldig bruk. Det nye bygget er på et plan.
Det inngår ikke kontor for leietakere, og heller ikke et auditorium som det er et stort behov for. Dette er prosesser man vil jobbe videre med.

Finansiering
Den totale kostnadsrammen er på 140 millioner. Bygget er leiefinansiert der Saemien Sijte tegner leiekontrakt med Statsbygg. Kulturdepartementet garanterer for husleien til Saemien Sijte og statsbygg er byggherre for prosjektet.

Horjemstangen; snåsa, saemien sijte tomt;
Horjemstangen hvor nye Saemien sijte skal bygges. Foto: Dan Jåma
213