Nytt museumsbygg

Nytt og moderne museumsbygg

Akkurat nå har vi et stort fokus på å realisere planene om et nytt og bedre museumsbygg. Det nye museumsbygget skal plasseres på Horjemstangen ved Snåsavannet i Snåsa kommune. Planene for det nye museet er ferdig, og vi venter på klarsignal for at byggeprosessen kan starte.

Innhold:
Her får vi større og bedre museums- og kultursenterfunksjoner med utstillingsarealer, museumsmagasiner, verksteder, bibliotek, kafé/restaurant og museumsbutikk samt et stort uteareale til mangfoldig bruk.

Finansiering:
Bygget er leiefinansiert der Saemien Sijte tegner leiekontrakt med Statsbygg. Kulturdepartementet garanterer for husleien til Saemien Sijte og statsbygg er byggherre for prosjektet.

Byggestart:
Vi har ventet lenge på at prosjektet skal få bevilgning over statsbudsjettet slik at Statsbygg kan starte byggeprosessen, men det er foreløpig ikke gitt noen startbevilgning.

Vi jobber videre mot et nytt bygg, da vi daglig kjenner på behovet for nye lokaler.

Vi ser frem til et nytt, større og mer funksjonelt sørsamisk museum og kultursenter, hvor vi kan ha mange aktiviteter og mye besøk!

Vis din støtte til nytt bygg her!

 

213