Saemieh saepmesne

Saemieh saepmesne – i det samiske rommet

I 2008 – 2011 har Saemien Sijte vært partner i Interreg-prosjktet Saemieh Saepmesne – I det samiska rummet. Prosjektet er i samarbeid med Gaaltije i Östersund og Västerbottens museum i Umeå. Prosjektleder hos på norsk side er Erik Norberg.

Sommeren 2011 er siste feltsesong for prosjektet og det vil bli holdt kurs innen arkivsøk, kulturminneregistrering, bygningsvern og intervjuteknikk. En viktig del av dette arbeidet har vært å holde kurs i kulturminneregistrering. På den måten har folk selv kunne vært med på å dokumentere samiske kulturspor i sine områder.

I 2010 ble det registrert mange nye kulturminner og det er et stort behov for å fortsette dette arbeidet. I store deler av sørsamisk område har det ikke blitt foretatt systematisk registrering av kulturminner. Saemien Sijte jobber ofte sammen med tradisjonsbærere i slike prosjekt.

Se også prosjektets hjemmeside: www.samiskarummet.se/

213