Sørsamisk landskapsterminologi

Sørsamisk landskapsterminologi i 3D. Nils Arvid Westerfjell står bak prosjektet Sørsamisk landskapsterminologi  tilpasset 3D-kart.

NB! Vi beklager at eatneme.no er ute av funksjon. Vi jobber med å få løst problemet.

Resultatet er hjemmesiden eatneme.no. hvor de innsamlede termene, samt 3D-kart, lyd og video er tilgjengelig. Språket på hjemmesiden er hovedssaklig sørsamisk. Alle innlesninger er på sørsamisk. Det er presentert ulike hovedtemaer hvor hvert tema har en ordliste med norsk forklaring. Totalt er det 149 filmer på hjemmesiden. Enkelte filmer er under bearbeiding og vil bli lagt ut fortløpende. Det ligger til rette for å utvikle og komplettere hjemmesiden fortløpende, slik at siden vil kunne forbedres og være dynamisk.

Innsamlingene av termene er i første omgang fra Knut Bergsland og Lajla Mattson Maggas Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja (1993). I tillegg er det brukt termer som ikke er beskrevet i ordboka, men som Nils Arvid Westerfjell selv har hørt gjennom sin oppvekst og sitt virke.

www.eatneme.no

213