Årboka Åarjel-saemieh

Åarjel-saemieh – Samer i sør

Saemien Sijte gir ut årboka Åarjel-saemieh – Samer i sør hvert tredje år.

Den første årboken kom ut som Åarjel-saemieh – Samer i sør 1982/1983.

Totalt har det blitt laget 13 årbøker, hvor de to siste har blitt lansert på Samefolkets dag i 2017 og 2020.

Årbøkene kan du kjøpe i vår nettbutikk.

Akkurat nå er årbøkene på salg!

Her finner du en oversikt over alle artikler i tidligere utgitte årbøker: Oversikt alle årbøker 1-13.

213