Årboka Åarjel-saemieh

Åarjel-saemieh – Samer i sør

Saemien Sijte lanserte den første årboken i serien Åarjel-saemieh / Samer i sør  i 1982/1983.

Totalt har det blitt laget 12 årbøker. Den siste ble utgitt under Tråante 2017.

Årbøkene kan du kjøpe i vår nettbutikk.

Åarjel-saemieh, samer i sør, årbok nr 12
Framsiden til Årbok nr. 12

Her finner du en oversikt over tidligere utgitte årbøker: Oversikt alle årbøker 1-11.pdf

Årbok nr. 11  ble lansert desember 2013.

 

213