Digistalisering av samisk kulturarv

Saemien Sijte har gått inn i prosjektet «Digitalisering av samisk kulturarv» (DIGSAM).
DIGSAM -Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet er et treårig forskningsprosjekt (2013 – 2016), som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF). Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), og med som partnere i prosjektet er Varanger Samiske Museum, Senter for Nordlige Folk og Saemien Sijte, i tillegg til institutt for kultur og litteratur (program for media og dokumentasjonsvitenskap) ved UiT – Norges Arktiske Universitet.

DIGSAM forsker på hva det er som skjer i møtet mellom samisk kultur og den digitale verden. Særlig er fokuset på utfordringer og muligheter for verdiskaping i samiske lokalsamfunn med samisk kulturarv som grunnlag.
Samisk kulturarv i den digitale verden er et felt i rivende utvikling, der det er et stort behov for erfaringsutveksling og kompetansebygging blant samiske institusjoner som formidler kulturarv og andre som til daglig arbeider med håndtering, og særlig digitalisering av samisk kulturarv. Hva er de særskilte utfordringene for samisk og flerkulturell kulturarv i den digitale verden, hvordan formidles samisk kulturarv best på ulike digitale arenaer, og hvordan kan digitalisering av kulturarven bidra til økt verdiskaping og kompetanseheving i det samiske samfunnet?

Prosjektet DIGSAM har som mål å identifisere de viktigste utfordringene ved digitalisering av samisk kulturarv og undersøke hvordan digital formidling av kulturarv kan bidra til økt verdiskaping i det moderne samiske samfunnet. Nettverket som etableres gjennom perioden bidrar til å skape samarbeidsformer og heve kompetanse i møte med utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv.

Her kan du lese en artikkel i Ságat om DIGSAM.

Les mer om prosjektet nettsiden www.niku.no/digsam.

213