Utvikle Saemien Sijte som attraksjon og reisemål

Målet med prosjektet er å utvikle Saemien Sijte sammen med Bøla til attraktive destinasjoner for reiselivsnæringa, og bli reisemål for besøkende fra Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt.

Opplevelsene knyttes til Saemien Sijtes formidling – i utstillingene, ved uteområdet og med de levende historiene som går langt tilbake i tid. Videre skal opplevelser knyttes til mat ved bruk av sørsamiske råvarer og mattradisjoner.

Bøla skal utvikles som en inngangsport til Saemien Sijte – Snåsa – Innherred og nasjonalparken. Dette i samarbeid med Trøndelag fylkeskommunes prosjekt «bergkunstreisen», der målet er en god tilrettelegging av Bøla som helleristningslokalitet.

Dette er et treåring prosjekt fra 2021 til 2024. Fylkeskommunen, Snåsa kommune og Sametinget har gitt støtte prosjektet «Utvikle Saemien Sijte som attraksjon og reisemål». Totalrammen på prosjektet er 3.000 000 kroner.

 

Prosjektkoordinator og kontaktperson:

ansattKristin Landsem

Direktenr.: 414 72 568
E-post: [email protected]

213