Opplevelser

Saemien Sijte flyttet sommeren 2022 til et nytt museumsbygg på Horjemstangen ved Snåsavatnet.

Her kan du oppleve vår nye hovedutstilling Gïejide goerebe – Vi følger sporene. 
Vi har også skiftende utstillinger gjennom hele året. Vi har også ulike arrangementer gjennom året.

Saemien Sijte har egen kafé – hvor vi legger vekt på samisk tradisjonsmat. Se våre åpningstider her.

213