Historikk

Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964 og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger, duedtie/sløyd og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Huset skulle også være en møteplass og en arena for aktiviteter.

Etter en lang prosess, med flere byggekomitéer og avslag på finansiering sto omsider bygningen Saemien Sijte ferdig den 1. juli 1979. Bygget ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Allerede i 1986 begynte man å planlegge en utbygging av Saemien Sijte. Man kjente da på behovet for flere faglige ansatte, mer plass og tilrettelagte lokaler. Byggeplanene har blitt endret underveis etter avslag og påvente av finansiering. Som en midlertidig løsning har det blitt satt opp hytter og brakker utenfor hovedbygget.

Den 01.01.2006 ble foreningen Saemien Sijte omorgansiert til en stiftelse og en kulturforening. Stiftelsen Saemien Sijte står for den daglige driften av virksomheten, er arbeidsgiver for de ansatte og eier av bygget. Kulturforeningen eier biblioteksbøker og utstillingsforemål, som er anskaffet før stiftelsen ble opprettet. Kulturforeningen skal blant annet komme med ideer og ønsker til stiftelsens virksomhet. Kulturforeningen arrangerer også egne aktiviteter.

Per dags dato er planene klare for et nybygg på ny tomt, men finansiering og byggestart er foreløpig uavklart.

Bestyrere

1980-1998: Sverre Fjellheim

1993-2002: Sigbjørn Dunfjeld

2003-2006: Arna Haga

2007-2010: Jan Roger Strømsmo

2010- d.d. : Birgitta Fossum

Styreledere

1964-1968: Jonar Jåma

1968-1970: Nils Holm Bull

1970-1984: Per N. Joma

1984-1986: Martha Jåma

1986-1993: Næjla Joma

1993-1995: Bierna Bientie

1995-2001: Ellen Bull Jonassen

2001-2002: Kjell Jøran Jåma

2002-2004: Bierna Bientie

2004-2005: Jarle Jonassen

2005-2008: Rune Fjellheim

2008- d.d: Dan Jåma

213