Tjaktjen Tjåanghkoe 2017

Den 29.-30. september 2017 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival for femte gang. Arrangementet inngår som en del av markeringen av Tråante 2017.

Saemien maarhna

Sørsamisk duedtiemarked kl 10-17 alle dager under Tjaktjen Tjåanghkoe