Tjaktjen Tjåanghkoe

Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival arrangeres annet hvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur.

Tjaktjen Tjåanghkoe har blitt en viktig samisk møteplass med fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har  en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival er et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Sijte, språksenteret Gïelem nastedh/Enhet for samisk språk v. Snåsa kommune. Åarjel-saemiej skuvle jih internaate er også en viktig medarrangør.

Gå til Tjaktjen Tjåanghkoe sin egen nettside her.

 

213