Tjaktjen Tjåanghkoe

Neste Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival blir arrangert 25.-28. august i nytt bygg på Horjemstangen.

 

Årets tema blir “Noere-baelien gaaje – Ropet fra ungdomstida”. Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival arrangeres annet hvert år og setter fokus på sørsamisk språk og kultur.

Tjaktjen Tjåanghkoe er en festival for hele familien og alle aldersgrupper og har blitt en viktig samisk møteplass med fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har  en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Daniel Steinfjell er ansatt som arrangementkoordinator for Tjaktjen Tjåanghkoe. Han ser frem til å arrangere en sørsamisk kulturfestival i et splitter nytt museumsbygg.
– En målsetning er å virkelig ta i bruk det nye bygget og uteområdet, utforske potensialet i det og sammen skape gode opplevelser der. Det kan bli noen forandringer i forhold til tidligere år, men kjernen i Tjaktjen Tjåanghkoe består, og det er viktig for meg å bygge videre på det arbeidet som er gjort, så det vil være gjenkjennbart for de som har vært med tidligere, forteller en engasjert Daniel.  Les hele artikkelen om Daniel her.

ny koordinator for høstfestival
Daniel Steinfjell, arrangmentkoordinator for Tjaktjen Tjåanghkoe.

 

Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival er et samarbeidsprosjekt mellom Saemien Sijte, språksenteret Gïelem nastedh/Enhet for samisk språk v. Snåsa kommune. Åarjel-saemiej skuvle jih internaate er også en viktig medarrangør.

Gå til Tjaktjen Tjåanghkoe sin egen nettside her.

 

213