Sørsamisk kulturpris til Sverre Fjellheim

Sverre Fjellheim
Sverre Fjellheim. Foto: Privat

 

Det var Sverre Fjellheim som mottok sørsamisk kulturpris for 2018.

Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte delte ut prisen på kulturfestivalen Raasten Rastah på Røros. Eva Fjellheim tok i mot prisen på vegne av sin far.

I år er det er andre gang prisen blir delt ut. Den første prisen ble delt ut under Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa og gikk til Arvid Jåma for hans mangeårige innsats

Sørsamisk kulturpris ble opprettet av Nord-Trøndelag fylkeskommune og de samiske institusjonene i Nord-Trøndelag. Juryen består av Birgitta Fossum, Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter, Hanne-Lena Wilks, språksenteret Gïelem Nastedh i Snåsa og Berit Ellen Gaino Jåma, språksenteret Gïeleaernie i Røyrvik. Det er mange i det sørsamiske samfunnet som fortjener en  oppmerksomhet. Kulturprisen skal gå til en person som har hatt stor betydning for sørsamisk kultur.

Kulturprisen består av et er et bilde av Meerke Laimi Thomasson Vekterli og 10.000 kr.

Her kan du lese begrunnelsen og talen i sin helhet:

På vegne av juryen for sørsamisk kulturpris har jeg fått den store æren å dele ut prisen i år. Juryen har bestått av Hanne-Lena Wilks fra Gielem nastedh, Berit Ellen Gaino Jåma fra Gielie aernie og meg, Birgitta Fossum fra Saemien Sijte. Den sørsamiske kulturprisen ble opprettet etter et initiativ fra oss og i et nært samarbeid med daværende Nord-Trøndelag fylkeskommune og nå med Trøndelag fylkeskommune. Fra og med neste år vil vi utvide juryen til å også ha en representant fra Aejege.

Under disse dagene her på Raasten rastah har vi fått høre mange foredrag og berettelser som på ulike måter forteller om og drøfter det å være same. Vi har fått vanskelige historier og fine historier, og felles for dem alle er et ønske om å opplyse og øke kunnskapen om sørsamiske historie, samfunn og levevilkår. De er alle bidrag som er med på å styrke samisk identitet og gi oss redskap til å ta tilbake makten over våre egne rettigheter, kulturuttrykk, språk og historie,

Årets prisvinner har spilt en svært viktig rolle i dokumentasjon, forskning, forvaltning og formidling av den sørsamiske historien. Vedkommende har spilt en viktig rolle i institusjonsbygging, og har bidratt med sin kunnskap som forsker, forfatter, lærer og foredragsholder. Han har publisert flere bøker og artikler, deltatt med kunnskap i offentlige utredninger, som debattant og som foredragsholder for å øke kunnskapen om sørsamiske forhold. Personen har hatt som en grunntanke at samisk kunnskap og kompetanse er en forutsetning for samisk kulturminnevernarbeid og hans mål har vært at samene selv skal forvalte sin kulturarv.

Vedkommende har i sitt yrkesaktive liv vært knyttet til flere samiske forsknings- og læringsinstitusjoner der han har jobbet med arealbruk og inngrep i samiske reindriftsområder. Han var i mange år konservator og leder ved Saemien Sijte, der han la ned et enormt arbeid under oppbygging av museets virksomhet og funksjon som museum og møtested. Gjennom sitt og institusjonens arbeid var formålet å styrke sørsamisk identitet, språk og fellesskapsfølelse. Dette gjorde han blant annet gjennom å synliggjøre sørsamisk samfunn for regionale og nasjonale myndigheter.

Det var også gjennom sitt arbeid på Saemien Sijte som han startet og ledet det første store dokumentasjonsprosjektet for sørsamiske kulturminner. Dette arbeidet ble også oppstarten for samisk kulturminnevern et oppdrag han tok med seg til sitt arbeid i kulturminneavdelingen ved sametinget.

Etter at han ble pensjonist flyttet han tilbake til Røros der han har fortsatte som kulturformidler gjennom sine foredrag og som forfatter blant annet med boken Gåebrien Sijte. Årets vinner av den sørsamiske kulturprisen er Sverre Fjellheim.