Arvid Jåma fikk sørsamisk kulturpris

arvid jåma; sørsamisk kulturpris; saemien sijte

 

Under Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival ble det for første gang delt ut sørsamisk kulturpris. Pristager Arvid Jåma har brukt hele sitt liv til å styrke sørsamisk kultur.

 

Som vinneren selv har sagt: «Det handler om århundre lange tradisjoner og om reindrifta som kulturbærer. Ja, det handler om å bevare et helt folk.»