Kulturpris til språk- og tradisjonsbærere

Sørsamisk kulturpris for 2019 gikk til Jonhild Joma, Evald Stenfjell og Jonar Thomasson. De er tre uvurderlige språkressurspersoner og markante tradisjonsbærere.

Samtlige tre har i flere tiår jobbet på ulike måter for å synliggjøre, bevare og styrke det sørsamiske språket- åarjelsaemien. Alle tre har åarjelsaemien som morsmål – hjertespråket og har derfor en unik kompetanse i et språk som først ble godkjent som skriftspråk på 70-tallet. Samtlige fortjener utmerkelsen for sitt iherdige arbeid med å bevare, styrke og synliggjøre åarjelsaemien.

De har produsert bøker og materiale, transkribert gamle lydfiler til skreven tekst. De foreleser, holder kurser, bedriver formidling og kunnskapsoverføring og alle tre er gode historiefortellere. De har arbeidet og arbeider fortsatt aktivt for å dokumentere samiske ord og uttrykk av tidligere generasjoners samer i ulike områder, i tillegg til at de har aktivt bidratt til dokumentasjon ikke bare av språk men av kultur og kulturarv generelt.

Sist men ikke minst besitter samtlige tre kandidater den gode egenskapen at de bidrar aktivt med å dele sine kunnskaper med omgivelsene og til nye generasjoner i det samiske samfunnet. Deres innsats for å bevare språket er en skattekiste for kommende generasjoner og en uverderlig gave for ettertiden.

Kulturprisen ble delt ut under høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe på Snåsa. I år er det tredje gang prisen blir delt ut. Tidligere har Arvid Jåma og Sverre Fjellheim mottatt Sørsamisk kulturpris for deres mangeårige innsats. Prisen deles ut årlig og ble opprettet av tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune og samiske institusjoner i fylket.

 

På bildet:
Fra venstre: Jonar Thomasson, Jonhild Joma, Evald Stenfjell og fylkesråd May Britt Lagesen, leder i hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen.

Foto: Aina Bye