Sørsamisk fagbok i duedtie/håndverk

I høst ble boka «Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtien baakoeh» lansert – en etterlengtet fagbok i sørsamisk duedtie/håndverk.

 

Boka Aerpiemaahtoe (arvet kunnskap) er en detaljert, illustert ordbok som beskriver råvarer, prosesser og produkter innenfor tradisjonelt samisk håndverk – duedtie.

Forfatterne bak boka har en målsetning å bidra til at kultur-tradisjoner blir videreført til neste generasjon. Boka vil kunne gi inspirasjon til å innhente kunnskaper i sørsamiske tradisjoner, normer og verdier innen samisk håndverk. Boka vil også bidra til å formidle et faglig- og kulturelt behov for sørsamer generelt. Den vil kunne være et redskap til å lære og kommunisere om tema for institusjoner som har studier i samisk tradisjonskunnskap, håndverk og samisk språk i sitt ansvarsområde.

Forfattere bak boka er Maja Hilma Dunfjeld, Unni Steinfjell, Åsta Vangberg og Nils Arvid Westerfjell.

 

Aerpiemaahtoe – Åarjelsaemien duedtien baakoeh finnes å kjøpe i Saemien Sijtes nettbutikk.