Aerpemaahtoe – Åarjelsaemien duedtien baakoeh

NOK 295,00

Boka har som målsetning å bidra til at kulturtradisjoner blir videreført til neste generasjon. Den vil også dekke et faglig- og kulturelt behov for sørsamer generelt.
Boka vil dessuten kunne gi inspirasjon til å innhente kunnskaper i sørsamiske
tradisjoner, normer og verdier innen samisk håndverk.

Spesifikasjoner

Språk: Åarjel-saemien, sørsamisk

Utgiver: Saemien Sijte

ISBN: 978-82-93120-06-3

Beskrivelse

Boka har som målsetning å bidra til at kulturtradisjoner blir videreført til neste generasjon. Den vil også dekke et faglig- og kulturelt behov for sørsamer generelt.
Boka vil dessuten kunne gi inspirasjon til å innhente kunnskaper i sørsamiske
tradisjoner, normer og verdier innen samisk håndverk. Den vil også være et redskap for
institusjoner som har studier i samisk tradisjonskunnskap, håndverk og språk.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1.690 kg
Dimensjoner 27.3 × 21.5 × 2.8 cm