Bygdesamer fra kyst til kyst

Nytt grenseoverskridende prosjekt skal forske på historien til fastboende samer. Ukjent for mange er at den samiske befolkninga i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland også omfatta fastboende i bygdene.


Saemien Sijte på Snåsa, Gaaltije i Østersund og Nord Universitet på Levanger har fått midler fra Regionalt forskningsfond Trøndelag til ett års forskningsprosjekt som kan bane veien for mer forskning. Sammen skal de tre partnerne finne ut mer om historien til den fastboende samiske befolkninga i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland mellom 1800 og 1920. Prosjektet heter Bygdesamer fra kyst til kyst.

De fastboende samene var knytta til det øvrige samiske samfunnet, og folk fra østersjøkysten gifta seg med folk fra norskekysten. De levde av jakt, fiske, håndverk, handel, lønnsarbeid og småbruk. Ofte var de spesialister på slakting, skinnarbeid, folkemedisin eller jakt i bygdesamfunnene de bodde i.

Prosjektet Bygdesamer fra kyst til kyst skal arbeide med historien til denne delen av en samiske befolkninga, som i Norge gjerne kalles bygdesamer og i Sverige også omfatter sockenlapper. Dette er en videføring av kunnskapsoppbygging i Interregprosjektet Beavnardahke 2. Prosjektet skal gi grunnlag for enda mer forskning kommende år. Målet for 2023 er å få til ei vandreutstilling og en forskningsartikkel som kan øke kunnskapen om bygdesamene. Prosjektleder er historiker Håkon Hermanstrand ved Saemien Sijte.

(Foto øverst: E6 gjennom Skatval i Stjørdal kommune, her bodde det bygdesamer på 1800-tallet, foto Håkon Hermanstrand)

 

 

Kontaktinfo:

Håkon Hermanstrand
Tlf:  916 47 014
E-post:  [email protected]