Vandreutstillingen «Mens landet forsvinner»

 

mens landet forsvinner; utstilling; saemien sijte

Saemien Sijte produserte utstillingen «Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner» til jubileet «Tråante 1917-2017». Vi viste utstillingen i Olavkvartalet under jubileumsuka.
Senere har den vært ute som vandreutstilling, noe den vil fortsette med.

Utstillingen er produsert av Saemien Sijte i samarbeid med prosjektet Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity finansiert av Nord universitet og Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Utstillingen er også støttet økonomisk  av Sametinget

Om utstillingen

«Reinbeitesaken» var et av programpunktene ved samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Hva var utfordringene i 1917 og hva har skjedd de siste 100 årene?

Stadige utbygginger og arealinngrep i det sørsamiske området er en konstant trussel mot eksistensgrunnlaget for sørsamisk reindrift og kultur.

I Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har trusselen om å miste viktig beiteland til vindkraftindustrien vært overhengende de siste åtte årene.
Samtidig pågår byggingen av Europas største vindkraftverk midt i vinterbeitet til Fosen rein-beitedistrikt akkurat nå.

Utstillingen «Mearan laante gaarvene/Mens landet forsvinner» viser hvordan de stadige inngrepene påvirker næringen og menneskene som lever i den sørsamiske kulturen.

 

Ønsker du å låne utstillingen?

Ta kontakt med vår formidler:

Susanne Lyngman
Direktenr: 94 01 70 22
Sentralbord: 74 13 80 00
[email protected]