Gievrie/tromme tilbakeføres fra Meiningen Museum i Tyskland

Freavnantjahke gievrie/Folldalstromma kommer hjem!
I dag den 21/6-2023 har Meiningen Museum på sitt styremøte besluttet å tilbakeføre Freavnantjahke gievrie, Frøyningsfjelltromma, også kjent som Folldallstromma, til Saepmie.
Tromma vil bli forvaltet på Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter, som Sametinget er ansvarlig myndighet for.

– Det at Meiningen museum 300 år etter at tromma ble tatt fra Saepmie nå har besluttet å tilbakeføre tromma til Saemien Sijte er stort, sier museumsdirektør på Saemien Sijte Birgitta Fossum rørt.

 

Freavnantjahke gievrie/Folldalstromma utstilt under Tråante 2017

Freavnantjahke gievrie/Folldalstromma var en av mange trommer som ble samlet inn under misjoneringen på 1600-1700-tallet. Freavnantjahke gievrie/Folldalstromma er en av de best bevarte trommene i dag.

I 1723 møtte misjonæren Thomas von Westen eierne av tromma i Namdalen og fikk symbolene på tromma forklart. Senere samme år ga von Westen ordre om at alle trommer skulle samles inn på Snåsa. Det fortelles at eierne av tromma, Bendix Andersen og Jon Torchelsen, prøvde å komme seg til Sverige men at von Westen fikk gitt beskjed slik at de ble innhentet og ført til Snåsa.

Etter 1723 har tromma hatt en lang og kronglete reise fra Snåsa, til København før den i 1837 havnet på slottet Elisabethenburg som nå er en del av Meiningen museum i Meiningen, Tyskland. Nå har altså Meiningen museum besluttet at tromma skal tilbakeføres til det sørsamiske folk.

 

 

 

Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte

– Trommer har vært og er viktige i det samiske samfunn. De var hellige og viktige veivisere i livet, og de ble av misjonærene ofte sett som djevelens redskap. Thomas von Westen ville samle trommer og bruke kunnskapen han fikk for å kristne samene gjennom å demonisere religionen. Dette er en vond historie, og det at vi nå endelig får tilbake tromma er et steg mot å gjøre opp med historien. Dette er vår kulturarv som vi nå endelig får forvalte selv, sier Fossum og fortsetter:

– Tromma som nå tilbakeføres har vært svært godt ivaretatt på Meiningen museum og vi er svært fornøyd med en god prosess. Meiningen Museum er det første tyske museum som tilbakefører en tromme til det samiske samfunn. Vi vil rette en stor takk først og fremst til Meiningen Museum, deres styre og direktør Dr. Philipp Adlung for at de har tatt denne beslutning, men også til samiske og norske myndigheter for dette arbeidet. 


For mer informasjon kontakt
[email protected], mobil 94856586

Foto: Saemien Sijte
Last ned pressemeldingene i sin helhet her på norsk, engelsk, tysk her:

Pressemelding Samisk tromme kommer hjem fra Tyskland!

PM Schamanentrommel

CULTURAL FOUNDATION MEININGEN, pressemelding

Last ned pressefoto: