Utstillingsåpning: “Hvem eier historien?”
Sted: Saemien Sijte
Tid: 11.06 kl 13.00

Utstillinga «Hvem eier historien?» viser flere unike sørsamiske gjenstander. Nye forskningsmetoder og arkeologiske funn viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn antatt. 

Nye forskningsmetoder og arkeologiske funn gir oss stadig ny og spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen resultater fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet og andre institusjoner.   

Les mer om utstillinga her!