Utstillinga «Hvem eier historien?» viser flere unike sørsamiske gjenstander. Nye forskningsmetoder og arkeologiske funn viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn antatt. 

Nye forskningsmetoder og arkeologiske funn gir oss stadig ny og spennende kunnskap om fortida. Vi presenterer noen resultater fra forskning ved NTNU Vitenskapsmuseet og andre institusjoner.   

 

Tjåerviebuste – Den sørsamiske hornskjea   

I Vitenskapsmuseets kulturhistoriske samlinger finnes det en spesiell type skjeer. Skjeene er av horn fra rein, har en gjenkjennelig form og skjebladet er ornamentert med karakteristisk sørsamisk flettemønster. Hornskjeene er datert til middelalder og tidlig moderne tid. Hvordan og hvorfor skjeene har havnet i Trondheims bygrunn, vet vi ikke. I utstillinga får du blant annet se disse flotte skjeene. 

  

Aernie, ildsted fra fortida 

Sommeren 2006 ble det gjort et oppsiktsvekkende arkeologisk funn ved Aursjøen i Lesja kommune. Funnet besto av fire hellelagte ildsteder, orientert på rekke. Slike ildsteder indikerer samisk bosetting i Dovrefjellområdet allerede i vikingtid.   

I 2023 ble den regulerte Nesjøen ved Sylan i Tydal, nedtappet. Da ble det en kort periode mulig å gjøre arkeologiske undersøkelser. Lokalitetene som arkeologene fant bekrefter tidligere antagelser om samisk bruk langt tilbake i tid. Det ble blant annet påvist 45 ildsteder. Dateringene spenner i tid fra år 800 og fram til nyere tid. Resultatene viser en samisk bruk i området på omkring 1200 år.    

I utstillingen viser vi aernieh fra både Aursjøen og Nesjøen.  

 

 

Utstillinga «Hvem eier historien?» er resultat av et samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, Rørosmuseet og Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja.
Utstillingen var en del av programmet for Tråante 2017. 

Utstillingen har tekster på sørsamisk, norsk og engelsk.