Rettelse Åarjel-saemieh, årbok nr. 12

Rettelse Åarjel-saemieh, årbok nr. 12. «Litt om artikkelforfatterne».

Vi ønsker å rette opp feilen i omtalen av Sara Emilie Jåma og Sissel Jåma under «Litt om artikkelforfatterne» på side 215 i årbok nr. 12. Slik skal det være:

Sara Emilie Jåma, f. 1992. Oppvokst på Gotvatnet, og har rein i Åarjel-Fovsen Sijte. Bor på Malm i lag med samboer og sønn på 3 år. Holder på å utdanne seg som vernepleier, er i 2. studieår ved Nord Universitet, studiested Namsos.

Sissel Jåma, f. 1984. Kommer i fra Verrastranda i Verran kommune. Tilhører Åarjel Fovsen sïjte i Fosen reinbeitedistrikt. Har gått to år på Slöjdlinjen på Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk. Er utdannet lærer og har studert sørsamisk. Jobber som fjernundervisningslærer gjennom Aajege – Saemien gïele jïh maahtoejarnge. Bor i Kiruna med sin samboer og to barn.