Nye skisser på nytt museumsbygg

Skissene på nye Saemien Sijte ble presentert i forrige uke. – Vi er veldig fornøyd med skissene og den jobben arkitektene har fått til på kort tid og med relativt begrenset kostnadsramme, sier direktør Birgitta Fossum.

tyin tegnestue arkitekter; saemien sijte; nybygg

tyin tegnestue arkitekter, saemien sijte

tyin tegnestue arktitekter, saemien sijte

Torsdag 27/4 fikk Saemien Sijte og statsbygg presentert skisser på det nye Saemien Sijte som skal bygges på Horjemstangen, Snåsa. Dette er et helt nytt prosjekt tegnet av Tyin tegnestuer arkitekter fra Trondheim. Bygget som nå presenteres er 1600 kvm brutto. Det totale budsjettet for prosjektet er 140 millioner kroner inklusive allerede brukte midler.

Det forenklede forprosjektet som nå foreligger startet i mars 2017, og det vil være dette som blir grunnlaget for en totalentreprise. Saemien Sijte har vært delaktige i prosessen og kommet med innspill til utforming av bygg og arealer i henhold til museets faglige behov og museets særpreg som samisk museum.

Saemien Sijte er fornøyd med prosessen med Tyin arkitekter og statsbygg. Skissene som foreligger viser et gjennomført konsept som vil fungere godt faglig og som på mange måter signaliserer en tydelig samisk tilhørighet.

– Skissene viser et bygg som vil fungere godt i forhold til våre behov og de oppgaver vi har i forhold til forvaltning og formidling av sørsamisk kulturarv. Dette vil bli en god møteplass, et kunnskapssenter og et spennende reiselivsmål, sier Fossum.

Selv om det forenklede forprosjektet nå foreligger er det ikke vedtatt og avgjort. Saken skal nå behandles i Sametingets plenum, da Sametinget skal gi sin tilslutning til prosjektet. Etter at Sametinget har gitt sin tilslutning, skal prosjektet inn på statsbudsjettet.

– Vi er optimistiske og har en forhåpning om at vi kan få en oppstartsbevilgning til prosjektet i 2018. Det er viktig at prosjektet nå blir realisert innen nær framtid, avslutter Birgitta Fossum.

Birgitta Fossum, saemien sijte, nye skisser, samisk museum, arkitekttegninger

Kontakt:
Birgitta Fossum: 94017020

Last ned pressemeldingen som PDF her:

PM Nye skisser for Saemien Sijte

For pressefoto, kontakt [email protected]