PROGRAM

09.00 Flaggheising og sang ved internatet, Åarjel-saemiej skuvle

09.20 Arrangement på Snåsa skole – åpent for alle!
– Ungdommens tale for dagen v/ 9. klasse
– Sang 1-4. klasse
– Sang 5-7. klasse

11.00 Gudstjeneste i  Soknestuggu

11.30 Saemien Sijte åpner
– Gratis inngang
– Kaffe og kaker
– Utstillingen «Jijtjedh guvvesne – I ditt bilde» er åpen for publikum

12.00 Matsalg 12.00-17.30
Reinskav og potetmos

13.00 Velkommen v/ Birgitta Fossum, direktør Saemien Sijte
– Tale for dagen v/ Jan Grønningen, leder i hovedutvalg for kultur, Trøndelag Fylkeskommune

16.00 Musikalsk innslag v/ Mari Anne Øksnes som lanserer av låten “Livet” m/Jon Isak Gælok
– Ungdommens tale for dagen
– Våhkoen baakoe / Ukas ord

16.30 Høytlesning for barn «Dohte Emile»

17.00 Filmvisning «Faamoe» av Renhuvud dans

18.00 Saemien Sijte stenger

Alle ønskes velkommen!