PROGRAM

11.30   Dørene åpner, Kaffe

12.00   Velkommen ved direktør Birgitta Fossum

12.10   Refleksjoner rundt sørsamisk historieskrivning ved forsker Håkon Hermanstrand

12.30   «Behandling av sørsamisk historie og kultur ved Historisk institutt i

Trondheim 1965 – 2010 – en kritisk gjennomgang» –Emil Mård Vaadal Eliasson, NTNU

13.30   Pause

14.00   NTNU har ordet

14.15   Panelsamtale mellom NTNU, Saemien Sijte og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL).

Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Åpen restaurant