PROGRAM

11.00   Dørene åpner, Kaffe

12.00   Velkommen ved direktør Birgitta Fossum

12.10   «Refleksjoner rundt sørsamisk historieskrivning» ved forsker Håkon Hermanstrand

12.30   «Behandling av sørsamisk historie og kultur ved Historisk institutt i

Trondheim 1965 – 2010 – en kritisk gjennomgang» –Emil Mård Vaadal Eliasson, NTNU

13.15   Pause

14.15   «NTNU og sørsamisk historieskrivning – veien videre»

Instituttleder ved Institutt for moderne samfunnshistorie, Karl Erik Haug

Rektor ved NTNU, Anne Borg

14.30   «Hvordan arbeide framover»

Panelsamtale med:

Anne Borg, rektor ved NTNU

Karl Erik Haug, NTNU

Håkon Hermanstrand, Saemien Sijte/Nord-Universitet

Jarle Jonassen, styreleder Saemien Sijte

Inge Even Danielsen, NRL

Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Åpen restaurant