Sted: Saemien Sijte
Dato: 14. desember kl. 17.30


Saemien Sijte, Gaaltije og Nord universitet har i 2023 hatt hatt et prosjekt om “bygdesamer” på 1800-tallet. Fastboende samer på den tiden blir gjerne kalt bygdesamer. I Sverige ble mange kalt sockenlapper. De hadde kontakt med det samiske samfunnet fra kyst til kyst. Folk fra Stjørdal gifta seg i Sundsvall, og de var ute på norskekysten. De bodde ved og i de svenske og norske bygdene og hadde bånd til reindrifta. Hvor bodde de? Hvem var de? Er bygdesame et godt ord? Vi presenterer prosjektet og inviterer til samtale etterpå.