Reinsvømminger over Trondheimsfjorden

 

Reinsvømmingene over Trondheimsfjorden fra Fovsen-Njaarke mellom 1880 og 1920 er spennende historie.
 

Mellom 1880 og 1920 risikerte flere samiske reindriftsfamilier hele levebrødet sitt ved å krysse Trondheimsfjorden med reinflokken på steder der fjorden er bortimot fire kilometer bred. Dette skjedde i områdene ved Lensvika, Hasselvika, Ørlandet og Agdenes. De kom fra Fosenhalvøya og hadde kursen mot områdene vest for Orkdalen, mot Trollheimen og mot Setesdalen.

Håkon Hermanstrand har i Interreg-prosjektet Beavnardahke 2 dokumentert svømmestedene og noen av disse historiene sammen med lokalhistoriker og tradisjonskjenner Arvid Jåma fra Åarjel-Fovsen Sijte, og resultatet har blitt mange timers filmdokumentasjon, og en film om arbeidet. Her kan du se filmen:

Prosjektet Beavnardahke 2 er finansiert av Interreg Nord, Sametinget, Trøndelag fylkeskommune, Kulturrådet og Västernorrlands län og gjennomført og også finansiert av Gaaltije og Saemien Sijte. Bak kameraet Camerat AS.

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet?
Kontakt Håkon Hermanstrand, Saemien Sijte, +47 91647014, [email protected]