Beavnardahke 2

Gaaltije og Saemien Sijte har fått penger til å fortsette arbeidet med å synliggjøre sørsamiske kulturmiljø. Prosjektet heter Sámis on the coast – Beavnardahke 2, og er en fortsettelse av prosjektet Beavnardahke. I dette arbeidet er kontakt og samarbeid med lokalsamfunn og lokale medspillere viktig.

Fra før har Gaaltije og Saemien Sijte samarbeidet om Beavnardahke fram til desember 2020. Dette prosjektet var en begynnelse på et arbeid med å synliggjøre den samiske kulturarven og det samiske kulturlandskapet i Trøndelag og Jämtland. Gjennom å arbeide med et utvalg steder eller områder ble nettstedet https://baalka.se/ utviklet, og der kan man se resultatet av arbeidet.

Oppfølgeren Beavnardahke 2 skal fortsette samme type arbeid med fokus på kysten av södra Norrland og Trøndelag. Beavnardahke 2 skal i større grad legge vekt på samisk kysthistorie, og i samarbeid med samiske lokalsamfunn og medspillere undersøke, dokumentere og synliggjøre samiske kulturmiljø på kysten. Resultatet av arbeidet skal synes på nettstedet https://baalka.se slik at man lett kan finne kunnskapen tilgjengelig.

Beavnardahke 2 skal sørge for å søke og øke kunnskap om den samiske befolkninga som har bodd fast ved kystene og drevet med fiske, jordbruk, håndverk og lønnsarbeid, for eksempel. Denne delen av samisk lokalkunnskap og historie har i alminnelighet vært dårlig kjent. På samme måten er det i disse områdene få samiske stedsnavn som er kjent. Dette skal Beavnardahke 2 løfte fram, sammen med kunnskap om reindriftas bruk av den skandinaviske halvøya fra kyst til kyst og for eksempel beiteområder på kysten.

Samarbeid med lokalsamfunn og medspillere er viktig for å kunne velge ut kulturmiljøer og historie på en bærekraftig og meningsfull måte som har verdi og forankring lokalt. Derfor har vi begynt å sende ut informasjon til de kontaktene vi vet om, og vi ønsker at så mange som mulig tar kontakt med oss. Vi kan ikke garantere at vi greier over alt, og vi vet at vi må foreta utvalg. Uansett må dette skje i samarbeid med andre.

Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Västernorrland län, Sametinget, Trøndelag fylke, og Kulturrådet i tilleg til egenbidrag fra Gaaltije og Saemien Sijte.

Pressemelding i PDF: Pressemelding Beavnardahke

Se også https://sametinget.no/aktuelt/samis-by-the-coast-synliggjoring-av-sorsamiske-kulturlandskap.8679.aspx

For mer informasjon eller intervju, kontakt Anki Solsten, Gaaltije,  +46 73 067 54 88,  [email protected] eller Håkon Hermanstrand, Saemien Sijte, +47 91647014, [email protected]