Endelig – nytt bygg til Saemien Sijte

Regjeringa foreslår en startbevilgning på 6 millioner kroner til byggestart av nytt museumsbygg på Horjemstangen ved Snåsavatnet i 2019.

 

saemien sijte; nytt bygg; tyinarkitekter
Fasaden på det nye bygget
Horjemstangen; snåsa, saemien sijte tomt;
Horjemstangen hvor nye Saemien Sijte skal bygges. Foto: Dan Jåma

Den totale kostnandsrammen ligger på 115,3 millioner kroner. Det er forventet at bygget skal stå ferdig andre halvår av 2021.

Lang prosess

Saemien Sijte har for lengst vokst ut av bygget som brukes i dag. Dette huset stod ferdig den 1. juli 1979. Bygget ble offisielt innviet 3. oktober 1980. Den gangen var det også en lang byggeprosess, som innebar nedskjæringer og omjusteringer underveis. Det tok derfor ikke mange år før man så behovet for større og mer tilrettelagte aeraler. I 1986 startet arbeidet med en utbygging, og denne prosessen har pågått fram til i dag. En lang og kronglete vei, hvor det er lagt ned mange ressurser. Det har vært skuffelser og motgang.

– Men vi har aldri gitt oss, det var ikke et alternativ.  Vi kan derfor si at endelig – endelig ser det ut til at vi lykkes, og får det bygget vi har behov for. For å kunne utøve den samfunnsoppgaven vi har som et nasjonalt sørsamisk museum, og som kultursenter og møtested.

Den totale kostnadsrammen er på 140 millioner, hvorav et 20-talls millioner allerede er brukt til forprosjekter og utredninger. Bygget er leiefinansiert der Saemien Sijte tegner leiekontrakt med Statsbygg, som også er byggherre for prosjektet.

Nye tegninger etter nedskalering

Det nye bygget er tegnet av Tyin tegnestue arkitekter fra Trondheim. Tegningene var ferdige i 2017 etter en nedskalering fra 3366 til 1600 kvm brutto. Det nye bygget er på et plan, det inngår ikke kontor for leietakere, og heller ikke et auditorium som det er et stort behov for. Dette er prosesser man vil jobbe videre med.

saemien sijte; nytt bygg, tyin; arkitetkter

 

Saemien Sijte har vært delaktige i prosessen med Tyin arkitekter og kommet med innspill til utforming av bygg og arealer i henhold til museets faglige behov og museets særpreg som samisk museum. Saemien Sijte er fornøyd med prosessen med Tyin arkitekter og statsbygg. Skissene som foreligger viser et gjennomført konsept som vil fungere godt faglig og som på mange måter signaliserer en tydelig samisk tilhørighet.