Tjaktjen Tjåanghkoe 2019

Den 19-22. september 2019 arrangeres Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival på Snåsa for sjette gang.

Tjaktjen Tjåanghkoe setter fokus på sørsamisk språk og kultur. Festivalen har en god sammensetting av kulturelt og faglig innhold.

Årets fagseminar har tittelen «Gïele lea faamoe – Power of language», dette med utgangspunkt i FNs internasjonale år for urfolkspråk i 2019 og Sannhetskommisjonens arbeid.

Følg med på Tjaktjen-tjåanghkoes egen hjemmeside: www.tjaktjen-tjaanghkoe.no eller på Facebook

213