Folkemøte “Bååstede – tilbakeføring av kulturarv”

Saemien Sijte, Rørosmuseet og Norsk folkemuseum inviterer til folkemøte på Rørosmuseet 21/6 klokken 18.00.

Sammen med ansatte ved Norsk Folkemuseum ønsker vi å informere om prosjektet, komme i dialog med og gjerne få innspill fra samisk lokalmiljø i Rørosområdet.

Om prosjektet Bååstede:

Halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo skal tilbakeføres til Saempie.

Saemien Sijte står som mottaker for det sørsamiske gjenstandsmaterialet. Samlingen som skal tilbakeføres skal være representativ for hele det sørsamiske området og vil både bli en del av formidling av sørsamisk kultur (utstilling) og være tilgjengelig for gjenstandsstudier og forskning.

Les mer om Bååstede her.