Utstilling
Lars Dunfjeld (1916-1980)
Dunfjelds håndverk innen horn og tre er i særklasse i form og ornamentikk. Han var en kultur- og tradisjonsbærer med innsikt og kunnskap i ornamentikkens doble funksjon.
LES MER

Saemien Sijte

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa – midt i hjertet av det sørsamiske området. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

I tillegg til å være et museum er vi et møtested og en arena for aktiviteter. Vårt verksted blir hyppig brukt til sløyding, garving av skinn med mer.

Saemien Sijte har en museumsbutikk som blant annet selger gaveartikler innen samisk håndverk og design. Her finner du også det siste innen samisk litteratur, film og musikk.