Saemien Sijtes Tråante 2017

Da var jubileumsuka i Tråante 2017 over. Saemien Sijte flyttet hele virksomheten til Trondheim, slik at vi hadde både utstilling og butikk i Olavskvartalet. Der samarbeidet vi med Duodjeinstituhtta og Samiid Duodji om lokaler og omvisninger. Vår utstilling «Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene» og duedtie-utstillingen «Jielije saemien duedtie» henger nært sammen. Uten arealer, ingen rein – uten rein, ingen duedtie.

I tillegg var vi involvert i flere andre utstillinger. Vi har bidratt med fagkompetanse til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i forhold til utstillingen «Duedtie/Duodji/Duodje – samisk husflid og håndverk» hvor museets egne gjenstander blir vist frem.

Videre har vi også vært involvert i utstillingen «Hvem eier historien?» på NTNU Vitenskapsmuseet. Her har vi bidratt med fagkompetanse og prosessen med å få låne inn Freavnantjahke gievrie, tromma fra Frøyningsfjellet til utstillingen.

Saemien Sijte er også et av mottakermuseene for gjenstandene som skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum. Derfor var vi også involvert i arbeidet med tekst og bilder til utstillingen «Bååstede – Tilbakeføring av samisk kulturarv», som ble vist i Erkebispegården.

Vår konservator Lisa Dunfjeld-Aagård fikk som leder av Samisk museumslag det ærefulle oppdraget å holde tale for kongen sammen med Norsk Folkemuseums direktør Olav Aarås og kulturminister Linda Hostad Helleland.

Vi har storkost oss i Tråante, og synes arrangementet var særdeles vellykket. Det er imponerende at hele Sápmi har sluttet opp om arrangementet. Dette gjorde det hele mulig, for med de tildelte midlene hadde det ikke blitt mye til arrangement. Sápmi rules!

Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnerne, alle involverte i å få Tråante gjennomført. Takk til alle som tok veien forbi vår utstilling og butikk.

Fasaden på Saemien Sijtes utstilling i Olavskvartalet. Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke åpnet utstillingene i Olavskvartalet. Her sammen med Ann-Sofi Fjällström (til venstre) fra Duodjeinstituhtta og Birgitta Fossum, Saemien Sijte. Ann-Sofi Fjällström gir Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke en omvisning i duedtie-utstillingen. Fra vår utstilling «Mens landet forsvinner - 100 års kamp for arealene» Håkon Hermanstrand, historiker og stipendiat ved Nord universitet. Uvurderlig bidragsyter til utstillingsarbeidet. Pressendekningen var god! Kongen åpner utstillingen "BÅÅSTEDE - Tilbakeføring av samisk kulturarv" ved å løse opp knuten i båndet. Marit Myrvoll (til venstre), Lisa Dunfjeld-Aagård og Lars Magne Andreassen. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum. Statsminister Erna Solberg, NSRs og Tråantes hovedkomiteleder Aili Keskitalo og den finske Sametingspresidenten Tiina Sanila Aikio under åpningen av BÅÅSTEDE - Tilbakeføring av samisk kulturarv. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum Lisa Dunfjeld-Aagård formidler om Saemien Sijtes valg av bilder for Kongen og NFs direktør Olav Aaraas i utstillingen "BÅÅSTEDE - Tilbakeføring av samisk kulturarv". Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum. Daniel Thorleifsen, dir. Grønlands museum & arkiv, Birgitta Fossum dir. Saemien Sijte og Dan Jåma, styreleder ved Saemien Sijte under åpningen av BÅÅSTEDE - Tilbakeføring av samisk kulturarv. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum Freavnantjahke gievrie – Frøyningsfjelltromma har ankommet NTNU Vitenskapsmueetblir vist frem for pressen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet. Birgitta Fossum under åpningen av "Hvem eier historien? – Tråante 2017" ved NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet.
<
>
Statsminister Erna Solberg, NSRs og Tråantes hovedkomiteleder Aili Keskitalo og den finske Sametingspresidenten Tiina Sanila Aikio under åpningen av BÅÅSTEDE - Tilbakeføring av samisk kulturarv. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum