Saemien Sijtes Tråante 2017

Da var jubileumsuka i Tråante 2017 over. Saemien Sijte flyttet hele virksomheten til Trondheim, slik at vi hadde både utstilling og butikk i Olavskvartalet. Der samarbeidet vi med Duodjeinstituhtta og Samiid Duodji om lokaler og omvisninger. Vår utstilling «Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene» og duedtie-utstillingen «Jielije saemien duedtie» henger nært sammen. Uten arealer, ingen rein – uten rein, ingen duedtie.

I tillegg var vi involvert i flere andre utstillinger. Vi har bidratt med fagkompetanse til Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i forhold til utstillingen «Duedtie/Duodji/Duodje – samisk husflid og håndverk» hvor museets egne gjenstander blir vist frem.

Videre har vi også vært involvert i utstillingen «Hvem eier historien?» på NTNU Vitenskapsmuseet. Her har vi bidratt med fagkompetanse og prosessen med å få låne inn Freavnantjahke gievrie, tromma fra Frøyningsfjellet til utstillingen.

Saemien Sijte er også et av mottakermuseene for gjenstandene som skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum. Derfor var vi også involvert i arbeidet med tekst og bilder til utstillingen «Bååstede – Tilbakeføring av samisk kulturarv», som ble vist i Erkebispegården.

Vår konservator Lisa Dunfjeld-Aagård fikk som leder av Samisk museumslag det ærefulle oppdraget å holde tale for kongen sammen med Norsk Folkemuseums direktør Olav Aarås og kulturminister Linda Hostad Helleland.

Vi har storkost oss i Tråante, og synes arrangementet var særdeles vellykket. Det er imponerende at hele Sápmi har sluttet opp om arrangementet. Dette gjorde det hele mulig, for med de tildelte midlene hadde det ikke blitt mye til arrangement. Sápmi rules!

Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnerne, alle involverte i å få Tråante gjennomført. Takk til alle som tok veien forbi vår utstilling og butikk.

IMG_0780 IMG_0778 IMG_0760 IMG_0792 IMG_0785 IMG_0773 Kongen og Lisa aili erna fins president lisa og kongharald Birgitta og Dan runebomme foto-åge hojem ntnu vitenskapsmuseetDokumentNavn_1 kopi foto-åge hojem ntnu vitenskapsmuseet DokumentNavn_15
<
>
Statsminister Erna Solberg, NSRs og Tråantes hovedkomiteleder Aili Keskitalo og den finske Sametingspresidenten Tiina Sanila Aikio under åpningen av BÅÅSTEDE - Tilbakeføring av samisk kulturarv. Foto: Haakon Harriss, Norsk Folkemuseum