Sommerpersonale på Saemien Sijte

Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter, søker sommerverter i museet og kafeen for sommersesongen 2023. Vi trenger deg med tiltakslyst og godt humør. 

På museet skal du være vertskap og ta imot besøkende for omvisning i utstillingene og gammen, samt formidle kunnskap om sørsamisk historie, kultur, språk og samfunn. Andre arbeidsoppgaver er salg i butikken, betjening og administrering av nettbutikk, enklere kontorarbeid, innlegg på sosiale medier og rydding av uteareal. Du bør ha kunnskap om samisk kultur og historie, gjerne også i samisk språk. Som sommerguide hos oss vil du inngå i et team med flere. 

I kafeen skal er oppgavene varierende, men hovedsakelig består det av tilbereding av mat, baking, servering, rengjøring og det som hører kafédrift til. Du bør ha god serviceinnstilling, god samarbeidsevne, god evne til å formidle kunnskap om maten som serveres og være vant å jobbe i høyt tempo. Kunnskaper i flere fremmedspråk enn engelsk er en fordel. 

Ønsker du å jobbe i museet er du også tilgjengelig til å hjelpe til i kafeen når det er nødvendig. Og omvendt. 

Arbeidstiden fordeles i timebasert turnusplan. Timebetaling etter avtale. Søkeren bør være 17 år eller eldre. Sommersesongen varer fra ca 15. juni til og med 15. august, men første tiltredelsesdato kan være 1. juni. 

Søknad med CV skal inneholde fødselsdato, litt om deg selv, utdanning, tidligere arbeidserfaring og om du ønsker å jobbe i kafeen eller i museet. Oppgi også når du kan begynne og hvilken tidsperiode du kan arbeide hos oss.  

Søknad sendes [email protected]. Søknadsfrist 12. februar 2023. 

For mer informasjon, ring 94 01 70 29, enhetsleder for publikum, Elen Kristina Utsi. 

Les mer om oss på www.saemiensijte.no