Saemien Sijte på anbud – byggestart våren 2020

Statsbygg har nå lagt ut byggeprosjektet på anbud. Tilbudsfristen er satt til den 27. september 2019, med kontraktinngåelse før jul i år.

Anleggsvegen vil bli lagt i løpet av mars-juni 2020 og tomten vil bli ferdig rigget i løpet av sommeren 2020 slik at byggestart kan starte høsten 2020. Huset skal være innflyttingsklart november-desember 2021.

Detaljert kunngjøring kan leses her, på Statsbygg sine nettsider.