Saemien Sijte overtar Bølabua

Birgitta Fossum; Odd Bratberg; Saemien Sijte; Bølarein; Bølabua

Saemien Sijte og styret for Bølabua AS har inngått en intensjonsavtale om at Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter overtar drifta av Bølabua i nær framtid.

Styret for Bølabua AS har drevet virksomheten i 25 år og er nå klar for å gi stafettpinnen videre til noen andre.

– Vårt ønske har vært å få en ny eier som vil videreføre Bølabua og det arbeidet vi har lagt ned i Bølabua på en god måte. Det føler vi at vi får når Saemien Sijte tar over driften, sier Odd Bratberg, styreleder for Bølabua. Han mener Saemien Sijte er ansett som seriøs aktør i Trøndelag som vil kunne ivareta og utvikle Bølabua i tråd med opprinnelige intensjoner.

Unik mulighet

– Dette er en unik mulighet som vi ikke kan la gå fra oss, sier direktør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte. Hun mener tidligere drivere av Bølabua har gjort en stor og god innsats for å legge til rette for formidling av denne delen av den trønderske kulturarven. Det er denne «arven» Saemien Sijte ønsker å videreføre og videreutvikle. – Bølareinen er en viktig del av vår felles kulturarv i Trøndelag, og er en viktig del av både den samiske og trønderske identiteten, understreker Fossum.

Bølabua og helleristingen Bølareinen er i dag allerede etablert som en godt besøkt destinasjon, med omlag 20.000 besøkere i året.

– Vi føler oss veldig heldige. Dette er en fantastisk mulighet for oss, sier en fornøyd Fossum.

Ny formidlingsarena

Saemien Sijte er i en utviklingsfase med nytt bygg på Horjemstangen. Denne prosessen fortsetter som før.
– Vi ser Bøla i sammenheng med disse planene, sier Fossum. – Dette innebærer ikke at vår oppgave som sørsamisk museum og kultursenter vil endres, men snarere kompletteres med en ytterligere dimensjon. Bøla gir oss muligheten å formidle en felles forhistorie som handler om samhandling og sameksistens.

Terje Sørvik (AP) , fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag fylkeskommune er svært positiv til overdragelsen. – Vi må forsøke å ta ut et uforløst potensiale for næringsutvikling i forbindelse med våre kulturminner. Bølareinen er ett eksempel på et slikt kulturminne som er en attraksjon som i seg selv er spennende for mange å oppsøke. Vi har en historie å fortelle, og Saemien Sijte med sitt fagmiljø er utmerket til å formidle dette, sier Sørvik.

Vil ivareta helleristningene

Saemien Sijte skal fram mot sommeren 2019 arbeide med å få på plass et utviklingsprosjekt med sikte på å oppgradere og øke aktiviteten på Bølabua.

– Det er viktig at helleristningene ivaretas på en god måte, og vi kommer til å følge opp planer for tilrettelegging av anlegget. Vi håper også å kunne fortsette med matservering og butikk, samt kunne komplettere med utstillinger og formidling. Dette er en vinn-vinn situasjon for reiseliv i både Snåsa og Steinkjer, avslutter Birgitta Fossum.