Saemien Sijte fikk kulturpris

Saemien Sijte fikk Nord-Trøndelag fylkeskulturpris for 2017.

 

Den aller siste nordtrønderske fylkeskulturprisen gikk til Saemien Sijte. Dermed er ringen er sluttet: Den første fylkeskulturprisen som ble delt ut i 1982 gikk til sørsamisk lærer, oversetter og lærebokforfatter Ella Holm Bull for sin innsats for sørsamisk skriftspråk.

 

nord-trøndelag fylkespris 2017, saemien sijte

 

Her er begrunnelsen i fylkesordførerens tale ved utdelingen:

” Ærede prisvinner og ærede fylkesting.

Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer vinnerens særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag.

Statuttene for prisen sier at den kan tildeles en person, en organisasjon eller institusjon.

Prisen består av en statue – Jækta – laget av avdøde billedhogger Nils Aas, et pengebeløp pålydende 30 000 kroner, og et diplom utformet av Steinar Berg.

Komiteen for fylkeskulturprisen i 2017 har bestått av: fylkesråd for utdanning og kultur May-Britt Lagesen, fylkestingsrepresentantene Åste Marie Lande Lindau og Hege Nordheim Viken og meg selv, som har vært komiteens leder.

Årets prisvinner er en institusjon, men ikke en tradisjonell institusjon.

Det er en institusjon som er en viktig grunnmur og talerør for en hel befolkningsgruppe.

En urbefolkningsgruppe som så sent som i 1988 fikk stadfesting i Grunnloven om at de skulle oppnå samme rettigheter som landets befolkning for øvrig.

I ettertid har det også kommet flere lover som har som formål å legge forholdene til rette for at denne urbefolkningsgruppen i Norge og i Trøndelag kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Det er vel derfor ingen hemmelighet at årets fylkeskulturpris går til: Saemien Sijte.

Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Trøndelag.

Saemien Sijte er et nasjonalt museum for sørsamisk historie, kultur og kulturbasert næringsvirksomhet. De er på en måte en sørsamisk kultur- og næringspark midt i hjertet av det sørsamiske området;

Når vi vet at det sørsamiske området strekker seg over flere fylker og to nasjoner – kan vi se NOEN av utfordringene i arbeidet som gjøres.

Saemien Sijte har mange funksjoner. Noen av disse er å være pådrivere og samarbeidspartnere med mange kunnskapsorganisasjoner og frivillige ikke bare i det sørsamiske området, men de har nettverksbånd også til andre urbefolkningsgrupper i verden.

Hovedmålsettingen har vært å bygge opp og styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen for framtida. Dette er gjøres på mange måter. Gjennom utstillinger, festivaler, årbøker og samlinger for å nevne noe.

Mange av oss som deltok på Tråante 2017 i Trondheim for å markere 100 årsjubileet for samenes første landsmøte i 1917, husker utstillingen «Mens landet forsvinner» som Saemien Sijte produserte, og i ettertid har sendte på vandring. Utstillingen viser hvor sterk koblingen mellom sørsamisk kultur – landskapet og naturen er. Videre kommer det klart fram hvordan den sørsamiske befolkningen bruker naturens goder i balanse med naturens egne sykluser.

Målet her er at samene skal få råderett over sin kulturarv.

Når vi vet hvor store utfordringer dere har med bygningsmassen og hvor mange utfordringer dere har hatt med å få denne prioritert, så tenker jeg at denne prisen også er et tegn på at vi er mange som ønsker å arbeide i lag med dere. Selv ble jeg skuffet over at Statsbudsjettet ikke var som også jeg håpet. Det må vi riste av oss, og jeg vil på vegne av alle i salen understreke at det er viktig for oss alle.

Prisen skal markere vinnerens særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. I så henseende er prisen så utrolig velfortjent.

Da dette er den siste fylkeskulturprisen som deles ut i Nord-Trøndelag fylkeskommune, kan en vel si at vi ved denne prisutdelingen har sluttet en sirkel. Den første fylkeskulturprisen som ble delt ut i 1982 ble tildelt sørsamisk lærer, oversetter, lærebokforfatter Ella Holm Bull for sin innsats for sørsamisk skriftspråk.

Det er derfor en stor ære for meg å kunne tildele fylkeskulturprisen 2017 til Saemien Sitje som pådriver, initiativtaker, møteplass og samfunnsaktør for å trygge og utvikle sørsamisk språk, identitet og kultur i Nord-Trøndelag og verden forøvrig. På vegne av NTFK så håper jeg at denne fortjente prisen også er en oppmuntring for videre arbeid.

GRATULERER SÅ MYE MED VELFORTJENT PRIS”

 

I media:

Adresse-avisa

Trønder-Avisa

NRK Sápmi