Nytt museumsbygg på Horjemstangen

I årsskiftet 2021/2022 vil det nye bygget til Saemien Sijte være klart for innflytting på Horjemstangen. Det nye muséet åpner den 17. juni 2022.

Nybygget skal være et møte- og samlingssted med formål å styrke sørsamisk identitet, språk, kultur og fellesskap. Prosjektet skal realiseres på Horjemstangen i Snåsa, en naturtomt som vil gi gode muligheter for formidling av sørsamisk kultur.

Saemien Sijte holder i dag til i små og lite hensiktsmessige lokaler, og har ventet lenge på nye lokaler. Det nye bygget er på ett plan, og skal inneholde utstillingsarealer, museumsmagasiner, verksteder for samisk håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk.

Statsbygg er byggherre, og i desember 2019 valgte Statsbygg Grande Entreprenør AS til å bygge Saemien Sijte.

Anleggsvegen vil bli lagt i løpet av mars-juni 2020 og tomten vil bli ferdig rigget i løpet av sommeren 2020 slik at byggestart kan starte høsten 2020. Huset skal være innflyttingsklart desember 2021.

Nye skisser etter nedskalering
Det nye bygget er tegnet av Tyin tegnestue arkitekter fra Trondheim. Tegningene var ferdige i 2017 etter en nedskalering fra 3366 til 1600 kvm brutto. Høsten 2018 ble det klart at regjeringen ville gi bevilgning til byggestart gjennom statsbudsjett for 2019.

Det nye bygget er på et plan, det inngår ikke kontor for leietakere, og heller ikke et auditorium som det er et stort behov for. Dette er prosesser man vil jobbe videre med.

Saemien Sijte har vært delaktige i prosessen med Tyin arkitekter og kommet med innspill til utforming av bygg og arealer i henhold til museets faglige behov og museets særpreg som samisk museum. Saemien Sijte er fornøyd med prosessen med Tyin arkitekter og statsbygg. Skissene som foreligger viser et gjennomført konsept som vil fungere godt faglig og som på mange måter signaliserer en tydelig samisk tilhørighet.

Les mer om byggeprosjektet her på Statsbygg sine sider, på sørsamisk    eller på norsk.

 

 

213