Nytt interregprosjekt skal utvikle samiske formidlingsmetoder

Saemien Sijte har inngått i et interregprosjekt i samarbeid med Siida Sámi Museum, Ájtte – Svenskt Fjäll- og Samemuseum, Luleå Tekniska Universitet og University of Lapland, Oulo. Interreg-prosjektet «Muittut, Muitalusat – The Story of the Sami by the Sami» er et metodeutviklingsprosjekt som vil løpe parallelt med arbeidet med basisutstilling i nytt bygg. Målet er å utvikle og bruke samiske formidlingsmetoder og ny teknologi for å utvikle et spennende «samisk museumsspråk» basert på samiske kjerneverdier.

Elen Kristina Utsi er ansatt som prosjektmedarbeider og skal lede prosjektet fra Saemien Sijte.

Prosjektet har en egen hjemmeside: http://muittut.com/