BeavnardahkeSaemien Sijte har inngått et interregprosjekt i samarbeid med Gaaltije på svensk side. Prosjektet skal utvikle og øke det sørsamiske områdets konkurransedyktighet og attraktivitet ved å skape reisemål på noen utvalgte sørsamiske kulturmiljøer og fortellinger knyttet til disse.

Ved å benytte moderne informasjonsteknologi i en app, skal samiske kulturmiljøer lettere kunne tilgjengeliggjøres og markedsføres, og samtidig forvaltes. Samiske kulturminner, historie og fortellinger knyttet til lokale steder er i dag ofte ukjent for lokalbefolkning og besøkende. Dette er viktige, og ofte ubenyttede ressurser som kan styrkes som reisemål.

På norsk side er det strekningen Bøla i Steinkjer til Vaegkie i Røyrvik det skal fokuseres på i prosjektet. Prosjektet ønsker å styrke samisk og øvrig næringsliv langs strekningen ved å legge inn besøkspunkter som kan formidle kunnskap om samisk kultur og historie. Prosjektet håper dette vil kunne bidra til økt bevissthet og ny kunnskap både hos besøkende og øvrig lokalbefolkning.

Kontaktperson ved Saemien Sijte:
Erik Norberg, tlf 94017025 E-post: [email protected]

Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Västernorrland län, Sametinget, Trøndelag fylke, og Kulturrådet i tillegg til egenbidrag fra Gaaltije og Saemien Sijte.