Båatsoe-almetjh Jeanoen vuemien mietie –  Renskötare längs Ångermanälvens dalgång

 

Familjen Kroik fotograferad i Strinne på 1920-talet. Från vänster på bilden står Per-Aron, Jonas, Jeremias, Anders och Anna Maria samtliga med efternamnet Kroik. Fig. 10. Samma plats idag som på fotot syns t.v.

Enligt anteckningar som finns på fotot till vänster väntar familjen Kroik på att ”oppståssvatnet” (vattnet uppe) på Ångermanälvens is ska lägga sig, eller frysa till igen. När vattnet gått tillbaka kunde de ge sig av upp längs älven mot sommarlanden i Tåsjölandet, Borgafjäll och södra delarna av Børgefjell på norsk sida.

Troligen togs fotot på 1920-talet av en lokal kvinnlig fotograf vid namn Edith Stattin från Strinne i Bjärtrå. Platsen där fotot togs är känd, den ligger ovanför ”Kombis” i Strinne, se sentida bild till höger. När fotot togs har de just brutit upp från Börtnäset vid Bålsjön. Där hade familjen varit inneboende under vintern i en av stugorna hos en familj.

Uppköp av ren och försäljning av renkött vid den här tiden sköttes ofta av en fastboende same, Leonard. Han bodde på en ö i Saltsjön, ca 5 km från platsen där fotot är taget. Ön där Leonard med familj bodde heter idag Lappön.

Flyttningar av det här slaget ut till kusterna av södra Saepmie på svensk sida avtog markant i slutet på 1920-talet och upphörde i det närmaste helt under 1930-talet, men har i senare tid återupptagits i flera av kustkommunerna under vintern.

213